NewsletterNaszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Atesty

Produkty firmy „POLON – POZNAŃ” Sp. z o.o. spełniają najsurowsze kryteria bezpieczeństwa, jakości i norm produkcyjnych

Potwierdzeniem zgodności wyrobów z obowiązującymi przepisami i normami są świadectwa i certyfikaty wydane przez uprawnione instytucje.


Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

  • jakością zgodnie z normą: PN-EN ISO 9001:2015

  • ochroną środowiska zgodnie z normą: PN-EN ISO 14001:2015

  • bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą: PN-ISO 45001:2018

Uzyskane certyfikaty gwarantują systematyczne ulepszanie oferowanych przez fabrykę wyrobów i usług.

 

Certyfikat potwierdzający zgodność systemu mebli z normami:

  • PN-EN 14727:2006 „Meble laboratoryjne - Meble laboratoryjne do przechowywania - Wymagania i metody badań';

  • PN-EN 13150:2020-07 „Stoły robocze do laboratoriów w instytucjach edukacyjnych - Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i trwałości oraz metody badań”; - wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium badawcze – INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA w Poznaniu

Certyfikat badania typu Ex – Urządzenia, systemy ochronne, części i podzespoły przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE - Certyfikat dotyczący dygestoriów przeciwwybuchowych wydany przez jednostkę akredytowaną i notyfikowaną - GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA w Katowicach.

 

Klasyfikacja w Zakresie Reakcji na Ogień wg EN 13501-1:2007– dla mebli metalowych wykonanych z blachy stalowej pokrytej epoksydową farbą proszkową – wydana przez INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ - Warszawa.

Certyfikat zgodność z normą PN-EN 14175 – dygestoria – wydany przez INSTYTUT TESTOWANIA I CERTYFIKACJI A.S – Zlin Czechy.

Ponadto posiadamy atesty i certyfikaty na materiały użyte do produkcji naszych produktów dopuszczające je do użytkowania w laboratoriach.


 
for the development of innovative economy
Project co-financed by the European Union through the European Regional Development Found
FABRYKA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH I MEDYCZNYCH POLON-POZNAŃ Sp. z o.o. | ul. Bułgarska 63/65 | 60-320 Poznań | tel. 61 867 60 81 lub 82 |